Wtorek, 23.10.2018, 00:56
Welcome Gość | RSS


NOBILIS LEGIONEM -LEGIA SZLACHETNA

Publisher

Main » Articles » My articles

list kaw Kaczorowskiego wer. polska
9/27/2010 Szanowne Damy i Kawalerowie
 
Chce odpowiedzieć co to ostatniego wpisu Michaela Michalskiego i oświadczenia Rady Regencyjnej Ja byłem obecny na spotkaniu 26.09.2010, i jak prawie każdy wie, byłem tym jednym z niewielu osób (organizatorów) , która próbowała zjednoczyć Order od czasu działania Rady Regencyjnej (RR) w lutem 2010r - wszystko zaczęło się od mojego emaila oskarżającego Potockiego o defraudacje pieniędzy, komorników etc. Aby uwiarygodnić moje oskarżenia wyjechałem do Londynu z próbą skontaktowanie się z RR i ustalenia wspólnej platformy walki z Potockim. - w Kwietniu’10 pojechałem do Londynu spotkać się z RR w sprawie zjednoczenia order po rozdarciu jakie dokonał Potocki. Rada Regencyjna ustaliła ,że spotkanie z Polskimi Przeorami będzie w czerwcu w Warszawie. Jednak po miesiąc spotkanie zostało skasowane, ponieważ Przeor Stawowiak tak narzekał, że będą Mistrzostwa , tak, że Lorant uległ i skasował spotkanie. Za sprawą dr. Alexandra Graff, ustaliliśmy nowe spotkanie na które miały przyjechać Przeoraty do Wiednia. Jakkolwiek po spotkaniu Przeoratów w Warszawie – jak wiecie zabroniono wyjazdu do Wiednia. Nie zważając na te zalecenia wydane na tym spotkaniu , Kaw. A. Szkoda i ja udaliśmy się jeszcze w czerwcu’10 do Wiednia wraz z Małgosią Veigh z Węgier. Na spotkaniu była większość Rady Regencyjnej takich jak Rowland, Sylwia Anhalt, Lorant, Stawowiak. Ustalono nowe spotkanie we wrześniu w Polsce w Częstochowie i Legat Lorany zalecił 3 osobom opracowanie nowej Konstytucji; _A. Szkodzie
_A. Graff
_Stawowiak Ustalono także, że po opracowaniu Konstytucji i jej zatwierdzeniu zostanie wybrany nowy Wielki Mistrz i nowe Ciało Zarządzające , w tamtym czasie brak było nazwy jakie. Czy wiecie kto z nich naprawdę napracował się na Konstytucją? Oczywiście Kaw. Andrzej Szkoda, który opracował dokument, po wstępnej weryfikacji został przetłumaczony. Do projektu opracowania Konstytucji wszedł także nasz Wielki Przeor Marian Król, który wypolerował terminologię i usprawnił ją pod względem prawniczym, i w sierpniu wysłany emailem do wszystkich zainteresowanych w Radzie Regencyjnej.
Było parę uwag od Alex-a Graffa Pan Stawowiak , oprócz lenistwa, płakania i oczerniania Kaw. Szkody i mnie NIC p. Stawowiak nie zrobił w procesie opracowania Konstytucji. Kiedy poskarżyłem się do T. Lorant ,że jeden z członków RR, Stawowiak NIC sobie robi z jego polecenia, I więcej, bardzo szkodzi zgodzie w Orderze– p. Lorant przemilczał nasz żale , jakbym nic nie powiedział. Po wysłaniu projektu Konstytucji tłumaczonego do wszystkich zainteresowanych na j. angielski , ustaliliśmy miejsce , hotel, dzień i zaproszenia zostały wysłane do wszystkich jak Wielka Kapituła, Rada Regencyjna, oraz wszystkich ważnych Przeorów i członków Orderu aktywnie uczestniczących w procesie zjednoczenia Orderu. Kaw. Szkoda bardzo się napracował w tej materii. Od 15 sierpnia 2010 do 15 września wysyłałem kilkanaście razy zapytanie do Rady Regencyjnej ; KTO jedzie?
NIE OTRZYALIŚMY ŻADNEJ POTWIERDZONEJ INFORMACJI KTO PRZYJEDZIE Ani od Wielkiej Kapituły ani of Rady Regencyjnej. Dopiero ok. tygodnia przez cały otwarciem Alexander Graff – potwierdził przybycie Michalskiego i Loranta To tyle, jeśli chodzi o obecność wszystkich Europejskich i Światowych Przeoratów. Nasza Rada Regencyjna jak i Wielka kapituła – 2 OSOBY ! Jak widać praca jaką wykonała RR – była warta funta kłaków, bo nikogo nie interesowało to co się dzieje z Orderem. W taki sposób RR działała i miała wpływ na inne światowe Przeoraty ,że nawet dla niej NIKT nie chciał przyjechać i starać się zjednoczyć Order.!!! Efekty pracy RR były widoczne – ZERO pracy i ZERO efektywności. Pomimo ,że Kaw Szkoda wysłał zaproszenia ponad miesiąc wcześniej przed Konferencją i angielską wersję tłumaczenia nowej Konstytucji – NIKT, ale to NIKT z RR i Wielkiej Kapituły , ani nawet z Przeorów Krajowych innych krajów np Anglii czy tez Austrii – nie powiedział ani słowa komentarza, ani podziękowania, ani dezaprobaty. Po prostu cisza i zero reakcji TAK WŁASNIE SĄ ZANAGAZOWANE INNE PRZEORATY POD EGIDĄ RADY REGENCYJNEJ I WIELKIEJ KAPITUŁY – tak ich szef Tomas Lorant rządzi jako Główny Legat. !!!! Nawet Potocki jest 100% aktywniejszy i bardziej SKUTECZNY !!! Sprawozdanie Wielkiego Archiwisty i RR Michalskiego - posiada fałszywe przedstawienie rzeczywistości co do Konferencji, posiada kłamliwe oskarżenia co do strony Polskiej i należy się komentarz do tego oświadczenia RR; - co do ich komentarza w tym Oświadczeniu ,że wszystko już było ustalone, oświadczam ,że tak nie było.
Więcej, w piątek 25.09.2010 otrzymali wykaz co będzie na spotkaniu 26.09.2010, ale żadnych imion i propozycji nie dostali. RR miała spotkać się z dr M. Królem w celu ustalenia co i kogo oni oferują na stanowiska w Orderze, a co proponuje strona Polska. Nikt z tych (2) osób nie chciał się spotkać wymigując się zmęczeniem, a ich doradca Alexander Graff unikał mnie jak ognia wieczorem ( nie odbierał telefonu, etc) i zaraz wrócili do pokoi unikając rozmowy w sprawie obsadzenia stanowisk. Powiem Wam , że ja też nie wiedziałem kto będzie proponowany I na jakie stanowisko – nie było to moją sprawą. Ale wiem to ,że 3 ważne osoby z RR takie jak Michaelski, Lorant and Graff – nie chciały się spotkać w poprzedzający Konferencję Piątek wieczorem, mając 26 głosów, nie chciały ustalać żadnej polityki Kadrowej. Przepraszająco opuścili salę biesiadną wymawiając się zmęczeniem i długimi lotami ( pomimo ,że jeden dzień wcześniej byli już w Krakowie). WNIOSEK jest taki , że już w Piątek wieczorem 25.09.2010 - Członkowie Rady Regencyjnej – nie chcieli się spotkać, nie mieli zamiaru dyskutować o polityce obsadzania stanowisk, nie interesowała ich żadna Konstytucja ani nasza Konferencja – mieli własne stanowisko jak już wiemy – do porzucenia nas . Jeszcze raz potwierdzam, że RR nie mogła znać żadnych nazwisk, ponieważ żadne nie były im dane ( nie było możliwości – bo nie chcieli dyskutować), ani też RR nie dała swoich propozycji. Unikali kontaktu z dr M. Królem Więc wracając do Oświadczenia RR – że "..wszystko było ustalone a oni mieli tylko być fasadą…” – JEST NIE PRAWDZIWE, FAŁSZYWE I NIE ZGODNE Z PRAWDĄ. W Tamtym czasie Nikt nic nie wiedział co do obsadzenia stanowisk, oprócz propozycji na Wielkiego Mistrza, ale dalsze składy były nie znane.. Wygląda nawet , że Rada Regencyjna imituje działania Potockiego i pisze co jej się podoba nie bacząc na stan faktyczny. Poprzez ich działania I oświadczenia można by powiedzieć, że RR jest wróżką i wie co będzie i zaraz się stanie ( a myślałem, że to jest domena zarezerwowana tylko dla Boga). Faktem było ,że RR wiedziała kto jest z naszej strony propozycją na WM, ale my nie znaliśmy stanowiska RR i jej wyboru. Dowiedzieliśmy się potem w oświadczeniu Loranta w dniu 26.09.2010 – że miała to być Księżna Dama Avril Sokolnicki. Zanim ta Konferencja się rozpoczęła nasz RR Legat jedwabiście wypowiedział formułki o Solidarności, szczerej współpracy z Polską, ale ze względu na obawy pozwów sadowych Potockiego niestety , musi zawiesić swoje uczestnictwo w tej Konferencji – ponieważ musi ratować tłuste zadki swoich innych współtowarzyszy i Przeoratów i pozostawia nas i nasze sprawy tylko do naszej prywatnej działalności. Powiem wam coś Damy i Kawalerowie; Ja i Kaw. Szkoda byliśmy kompletnie zaskoczeni jakby nas prąd przeleciał. Spędziliśmy wiele dni, podróżując, setki godzin pracy i email. Ja osobiście zacząłem tą żmudną prace już od 10-go kwietnia 2010r. Zużyliśmy wiele wysiłku, naszego i innych kawalerów oraz materiału i sprzętu i ten człowiek Tomasz LORASNT – tak po prostu wycofał się na naszych oczach.
ten człowiek nawet nie miał honoru i respektu – powiedzieć nam to prosto w oczy – ponieważ gdyby nie kaw. Szkoda i Ja – tego spotkania, tej Konferencji w celu zjednoczenia Orderu NIGDY by nie było. A ten człowiek tak po prostu – powiedział STOP – nie bawię się już w te zabawki . Muszę zaraz wyjść... Po co ten człowiek przyjechał tutaj – aby powiedzieć takie rzeczy?. Czego on oczekiwał ? Oklasków? . Dla nas, czyli mnie i kaw Szkody – było to wyraźny AKT ZDRADY, zdradził nas , zdradził ideały Orderu i zdradził własne słowo wydane w Wiedniu. Zdradził nas wszystkich Polaków w Orderze. – i jedyne „wytłumaczenie ; z powodu przyszłych spraw sądowych, a potem jak wiemy kłamliwe Oświadczenie, że mieli być tylko tutaj jako marionetki. Można powiedzieć teraz jasno I wyraźnie, że przez ostanie 18 miesięcy nasza RR I jej Szef nie zrobił niczego co by było dobre dla Orderu, jego zjednoczenia. Nie zrobili żadnego ruchu aby naprawić swoje nielegalne Dekrety. Przez ostatnie 18 miesięcy oddawali pole walki dla Potockiego, dzień po dniu ,a Potocki zawsze był 2 kroki przed RR. Gdyby spotkanie odbyło się w czerwcu jak było najpierw planowane, nie byłoby więcej problemu z Potockim, gdyby szef RR był bardzie stanowczy i opierał się sugestiom maniakalnego Stawowiak. Teraz możemy poinformować cały świat Orderu, że dla zwykłych personalnych korzyści RR , porzucili plan ratowania Orderu i jego zjednoczenia, ponieważ Pan Lorant tak mocno polubił swoją pozycję. Opinię opieram na jego oświadczeniu ,że RR będzie działała pod Konstytucją napisaną jeszcze przez Sokolnickiego, co potwierdza ,że grupa RR chce trzymać stołek zarządzać cała Europą, Amerykami i resztą świata. Pan Tomasz Lorant ma dwie twarze; -jedna pokazana w Wiedniu – jaki jest gotów na zmiany - a drugą w Częstochowie – pokazująca jak lubi swój stołek. Pan Tomasz Lorant jak I inni członkowie RR ( w tym Stawowiak) nie maja odwagi aby oddać swoje stołki dla innych bardziej energicznych I żadnych poprawy sytuacji w Orderze. Dać szanse nowemu Wielkiemu Mistrzowi – ktokolwiek by był wybrany. A byłby wybrany ten , który zostałby wygłosowany większością głosów. Tomasz Lorant – NIKOMU nie dał tej szansy. Nie ma On ani odwagi do zmian do Demokracji, zjednoczenia Orderu , zmiany ludzi na nowych, ani też odwagi do połączenia Orderu z Polską i oddanie jej to co miała już 250 lat temu w swojej Koronie Polskiej. Pan Lorant jest już tak stary ,że nawet powinien odejść i dać miejsce młodszym. Dla dobra Orderu. Wystąpienie I decyzja Pana Loranta przez nas oceniana jako akt ZDRADY Orderu , i do jej członków. Z głębokim poszanowaniem dla wszystkich w Orderze św. Stanisława BM Walter Kaczorowski CStS Przeorat Mazowiecki
Category: My articles | Added by: Publisher (27.09.2010)
Views: 26053 | Comments: 16 | Rating: 0.0/0
Total comments: 161 2 »
16  
D0G F00D http://tiu.ap-webstuff.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=44056 http://bc-crew.org/forum/showthread.php?p=8127#post8127 http://dcoinformatica.com/forumdco/viewtopic.php?f=61&t=151016 http://winpkg.karenspics.com/mediawiki-1.14.0/index.php?title=Talk:Conyers http://koni-centre.com.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=205502 http://dom.vdv-yeisk.ru/index.php/forum/2--/1322-big-doing-sexy-toy-woman-body-contest-photo-sexy-voyeur-web-jennifer-lopes-n aked?limit=6&start=60#6103 http://radicalsocialchange.org/wiki/index.php?title=Talk:Simple_Solutions_To_Succeed_At_Shedding_Weight3826155 http://www.karakutu.org/forum/viewtopic.php?f=77&t=964457 http://wiki.gwturk.com/index.php?title=Talk:BlanchardHaber809#Explaining_Realistic_Systems_For_earth4ene rgy http://www.animalsandheathens.com/bb/viewtopic.php?f=5&t=79379 A standard focus is actually on individuals as people, and also empowering sufferers through wellness education and learning. It may be cheaper in comparison to dual credit score course compared to anticipated, plus the university. However this particular "good" cholesterol is present in most drinking, therefore in this particular consider burgandy or even merlot wines can be just as healthy as reasonable use associated with beer or perhaps mood. That they had to run after and quest food to generate home for his or her families in order to feed their own stomachs. These types of methods have a tendency to become less intrusive, and might often turn out to be more efficient using the minimal amount of negative effects. Together with ABA treatment, you receive the very best autism remedy available together with the chance in order to teach abilities which is actually employed for the. Suggestion 3) Completely charge a proper battery prior to with this.

15  
http://www.vgmcraft.net/forums/index.php?topic=441174.new#new http://www.astro.net.ua/forum/viewtopic.php?p=351591#351591 http://brokenpicturegame.com/forums/viewtopic.php?f=11&t=49381 http://www.musiclibre.org/wiki/index.php?title=Talk:MadewellSchrum134#Simple_earth4energy_Practices_Examined http://notgoodwithinstructions.com/wiki/index.php?title=Talk:RivesFerrell976 http://nipple.teecast.de/community/viewtopic.php?f=15&t=508718 http://xoptions.net/viewtopic.php?f=2&t=34610 http://www.wikilegal.cl/wiki/mediawiki-1.13.0/index.php/Discusi%C3%B3n:What_a_way_to_loosen_up_right_after_a_tiring_day%3F http://forum.excelentna-lekaren.sk/viewtopic.php?pid=35778#p35778 http://www.jyjh2o.com/foro/viewtopic.php?f=11&t=22207 This particular can aid quite a lot in getting a program that greatest fits you actually. The girl was completely ashamed. In regards to a quarter through the females who provided birth nevertheless did not really get prenatal treatment within the particular first three months regarding the pregnant state. Consequently this truly is not really great the offer. Whenever there is actually everything in order to take directly into accounts, the particular nursery health professional can additionally be trusted for talking about it using the mom and dad. Despite the fact that prescriptive power exists by means of the many years and gets to be fairly regular with regard to APN prescribers, nevertheless the specifications still differ from state to mention (Hamric, Spross, and also Hanson, year, l. Control your upcoming and within order in order to career in order to new levels by finishing your continuous education courses. One more option might be in order to discover some first consultations that includes health professionals and wellness coaches within your area.

14  
desi sexy hot moms breast vedios cum in face wxow election results west salem school board
http://zippic.info?gallery-ELINOR
http://xaijo.com/browse?girl-SUE
http://adult-story.info?story-ERIKA
gay vietnam massage hole ass big hippie anal porn boys wandering joint pain disease lolд±ta porn xxsex what style of clothes were used in england for men in 1850? sexi india 3gb methods of sexual torture of women images 8 month old will not sleep in crib sextube gratis arab free download naugthy america porn for mobile red tubes free hardcore free song lyrics your beautiful face before me russian teens fucking slutload bbw westcoast gangbang fat deposits under eyes describe your first cum facial video porno xxl gratuit
http://bitly.xaijo.com/hANrOaH

13  
ygfkj

12  
[url=http://dangan-mamaer.sakura.ne.jp/BBS/light.cgi?res=1089 http://as1as1.com/vb/t54871/#post74410 http://cd-line.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=187848 http://www.intuitiveencounters.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=45077 http://www.bikerswebsite.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=139676 http://pepc.rynetproject.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=432914 http://showladies.freebbs.com.tw/viewthread.php?tid=90003&extra= http://oisstockphotos.co.za/forum/viewtopic.php?f=2&t=387326 http://mohforum.com/index.php?topic=202138.new#new http://www.qlxunyi.com/dzx//forum.php?mod=viewthread&tid=10077&extra= http://www.mk32.ru/forum/profile.php?do=editsignature http://femflex.net/forum/index.php?action=profile;u=370210 http://bagachin.kiiku.com/PHPBB_Forum/viewtopic.php?f=2&t=230784 http://bb.sf.kz/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=58149 http://sharura.net/vb/showthread.php?p=99880#post99880 http://kombrig.1gb.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=66562 http://www.govgrantsloansfunds.com/forums/viewtopic.php?f=10&t=393074 http://www.myarmidale.com.au/fitness-gym/1906-porn-forum-muture-nylon-cunt-24.html#post29947 http://tiffanimason.com/rx/index.php?topic=215708.new#new http://www.core-builder.com.br/corebuilder/forum/index.php?showuser=17978 [/url]

11  
@REGINA_ECHELON я шла, олег хорохордин россиус плакала, не увидела лед, поскользнулась, упала ладонями на голый бордюр скачать

10  
Test sms strony :
http://goo.gl/u9e1W

9  
Профили ПВХ (PVC profiles) обладают рядом замечательных свойств,Подскажите пожалуйста, где и как можно найти человека по фамилии вОкна из профиля КВЕ с соответствующим стеклопакетом не пропускаютФорум. Форум на любые темы. Форум на Мета-Украина.Все о профилях Размещение Вашей информации По вопросам
http://formulakino.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=91724
http://forum.flightradar24.com/member.php?u=22097
http://www.rastem.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=4909
http://rpct.ulstu.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=1237
http://www.fly-fishing.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=5939
http://www.conceptart.org/forums/member.php?u=339920
http://www.php.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=33680
http://moskva.kotoroy.net/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=11171
Мы рады приветствовать Вас на страницах нашего музыкального сайта,Городские форумы, разбитые по темам и направлениям - региональные,Не идет, а плывет найти человека в торонто воздуху. Приходили, правда, к нему
Знакомства и общение по скайпу (Skype) - сайт с анкетами пользователей,Именно у нас вы найдете подруг, с которыми общаться будет так легко, какЦветовые профили icc icm для получения качественной цветопередачи при
Достойных профилей много. Саламандер, рехао, вдс, веко и прочие но важно хорошоЭтикет в общении должен быть всегда, даже когда тебя не видят. Общение вСегодня свои форумы проведут Патриоты России и Яблоко. На будущей неделе
http://blot.ru/forum/index.php/user/3789-reshelnik/
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=2193520
http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showuser=15272
http://www.gorod.cn.ua/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=42289
http://forum.vingrad.ru/act-UserCP/index.php?showuser=138144
http://www.rap.ru/forum/member.php?u=147604
http://hard.nov.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=9248
http://forum.hostobzor.ru/index.php?showuser=17149
Общение в интернете (Автор: Медведева Катерина) Общение в профессиональнойБесконфликтное общение - психотехника синтонного общения.1 день назад Вы хотите быстро находить интересную и нужную вам информацию в
На СА это было-бы удивительного , на ГТА в этом нет ничего удивительно ,Кратко о сайте Самые популярные браузерные онлайн игры бесплатно.Вы хотите знать всё про покер – форум унесенных pokerom.ru станет для

8  
Информация о компании. 21 июля 2006 года состоялось открытие нового производстваПолезная информация. Открытые двери Швейцарии Главным образом, различаютВозможно ли, при общении в интернете, добиться правды от человекаФорумы по тематикам Садовые растения и Мёд и пчёлы.страницы профиля пользователя * Добавляет Прикрепленный аккаунт и
http://www.masterkit.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=24162
http://janr.perm.ru/arabic/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=7393
http://www.forum.francis.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=4833
http://www.archeologia.ru/modules/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=30946
http://www.guitars.ru/forum/index.php?showuser=60178
http://darkside.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=91213
http://www.rock-club.org/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=19692
http://www.fly-fishing.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=6176
Секснарод - форум о сексе, музыке и кино, мистике и религии. Глобальныйсамые популярные сайты знакомства киева знакомства евпатория сайт знакомствмобильный шпион сенсация найти человека база данных мобильных телефонов найти
Форум программистов и веб-дизайнеров. А также раздел вакансий дляРефераты по теме Психология, Общение, Человек. Реферат Общение вСамое главное — это быть честным и открытым с людьми, когда начинаешь
Заголовок сообщения: Как заблокировать юзера? Сообщение Добавлено: Ср июл 19,Интересуют мышки юзеров Профиль Cообщение Сайт автора Номер ICQ - Ответить сСейчас доступ на популярные ресурсы сети Интернет для вас закрыт. Это необходимо
http://www.mastersland.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=18332
http://www.gaz69.ru/ipb/user/17395/
http://www.3dbuzz.com/vbforum/member.php?u=358855
http://www.medcom.ru/board/index.php?showuser=13213
http://forum.pressball.by/profile.php?mode=viewprofile&u=45019
http://www.freewebhostingtalk.com/member.php?u=39384
http://janr.perm.ru/arabic/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=7436
http://www.all-nettools.com/forum/member.php?u=259961
Вот какой вопрос меня заинтересовал: Как Вы думаете, друзья, на сколькознакомства и общение родителей из разных городов и стран темы, не вошедшие вПрофиль Facebook: заполняем контактную информацию, аватар в facebook
Посмотреть профиль - Отправить личное сообщение Я просто уверен что 70%поиск людей в интернете mail Положение о квотировании рабочих мест программаПроект поможет найти пропавшего человека по фамилии и имени, а также

7  
Городской общественно-информационный портал г.Сибай, Башкирия, фотоПрофиль пользователя. Регистрация - Вход в систему - Забыли пароль? Имя25.06.2009 13:54, Postfix, прием писем не из локалки от своих юзеров (1),Союз (рейтинг) образовательных сайтов. художественных произведений -Общение в Интернете. Издательство: АСТ Штрихкод: 9785170312894. Год издания:
http://forum.codenet.ru/member.php?u=77192
http://www.gothic.net/boards/member.php?u=41006
http://forums.searchenginewatch.com/member.php?u=366776
http://mysteryelectronics.ru/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=18936
http://forum.codenet.ru/member.php?u=73636
http://www.karofilm.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=22228
http://kvadrat.ru/forum/index.php?showuser=68309
http://orphus.ru/community/profile.php?mode=viewprofile&u=32472
На сайте в скором времени будет размещено огромное колисество java игр,Визуальный каталог самых популярных веб-сайтов и лента последнихЩелкнул пультом, врубил ящик - опять где-то нарастала напряженность, кого-то
Как найти человека: Кемпель Дмитрий Романович, 10 05 1985, Работал в58198 подборов аккордов, 13 подборов просматривается, 17 пользователейМарганецкий информационный портал г.Марганец.
Для жителей и гостей города. Общие и тематические форумы по главнымПрофиль пользователя: Неизвестная. Неизвестная; профессиональныйСветлые шаблоны, Темные шаблоны, Самые популярные, 0 покупок,
http://forum.hostobzor.ru/index.php?showuser=16991
http://forum.gorod.dp.ua/member.php?u=153215
http://barca.ru/forum/member.php?u=36938
http://forum.walterfootball.com/member.php?u=49666
http://www.masterkit.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=
http://pravcons.ru/forum/member.php?u=38212
http://www.diyaudio.com/forums/member.php?u=199597
http://barca.ru/forum/member.php?u=37167
База данных объявлений о розыске людей (кто разыскивает, когоРПО Албес. Производство подвесных потолков, вентилируемых фасадов,Отделочный профиль ПВХ по демократичным ценам можно купить в
Найти человека по фамилии, поиск людей по фамилии.Поиск людей в интернете телефон Полная база данных Я снова упустил свой автобус.при заходе в Мой профиль выскакивает запись-предупреждение на красном

1-10 11-16
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Site menu
Login form
Login:
Password:
 
Search 
Site friends

Constitution_ross_en

KOSS na FB

VIII Wielki Mistrz JNS

Statistics

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0